همایش ملی شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش

مشاهده خبر

جلسه شورای سیاستگذاری مورخ 4/05/91 تشكيل گردید

جلسه شورای سیاستگذاری همایش"ارتقا فرهنگ کار و تلاش دراستان فارس" باهدف پیش نویس تنظیم سند راهبردی ارتقا فرهنگ و  تلاش دراستان فارس درروز چهارشنبه مورخ4/05/91 راس ساعت 30/11 دردفترجناب آقای دکتر فیروزآبادی معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری فارس برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1391/06/26 - 10:13
تاریخ های مهم:

اطلاعات همایش:

آدرس دبیر خانه همایش

شیراز -خ سمیه- نبش خ شهید حدادی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس -ساختمان شماره 3-معاونت روابط کار

تلفن: 2287856 711(98+)

دور نگار: 7112287857 (98+)

 راهنمای آدرس1   راهنمای آدرس2

كليه حقوق وب سایت همایش راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار وتلاش در استان فارس محفوظ است.