همایش ملی شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش

مشاهده خبر

راه اندازی وب سایت کمیته علمی همایش

 وب سایت کمیته علمی همایش شناسایی راه کارهای ارتقاء فرهنگ کار و تلاش در استان فارس راه اندازی شد

تاریخ انتشار: 1391/06/04 - 15:5
تاریخ های مهم:

اطلاعات همایش:

آدرس دبیر خانه همایش

شیراز -خ سمیه- نبش خ شهید حدادی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس -ساختمان شماره 3-معاونت روابط کار

تلفن: 2287856 711(98+)

دور نگار: 7112287857 (98+)

 راهنمای آدرس1   راهنمای آدرس2

كليه حقوق وب سایت همایش راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار وتلاش در استان فارس محفوظ است.