همایش ملی شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش

کمیته علمی همایش شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش در استان فارس

دبیر علمی همایش :

·        دکتر حبيب اله رعنايي: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

اعضای کمیته علمی همایش :

·        دکتر ابوالقاسم ابراهیمی: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

·        دکتر حبیب احمدی: بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

·        دکتر کریم اسلاملوئیان: بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

·        دکتر محمدرضا باعزت: دانشگاه جامع علمی کاربردی

·        دکتر سید محمد هاشم پورمولا: بخش الهیات دانشگاه شیراز

·        دکتر محسن جاجرمی زاده: بخش مدیریت دانشگاه پیام نور

·        دکتر شاهرخ جم: دانشگاه صنعتی شیراز

·        دکتر محسن خادمی: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

·        دکتر بیژن خواجه نوری: بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

·        دکتر زاهد زاهدانی: بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

·        دکتر احمد طالب نژاد: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

·        دکتر عباس عباسی: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

·        دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم: دانشگاه آزاد اسلامی

·        دکتر علي محمدی: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

·        دکتر علیرضا موغلی: بخش مدیریت دانشگاه پیام نور

·        دکتر علی نقی مصلح شیرازی: بخش مدیریت دانشگاه شیراز

·        دکتر ابراهیم هادیان: بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

اعضای دبیرخانه کمیته علمی همایش :

·        حمید هنرپروران: دانشگاه شیراز

·        محمد ابتهاجی: دانشگاه شیراز

 ·        رحمان دشتبانی خوب: دانشگاه شیراز

تاریخ های مهم:

اطلاعات همایش:

آدرس دبیر خانه همایش

شیراز -خ سمیه- نبش خ شهید حدادی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس -ساختمان شماره 3-معاونت روابط کار

تلفن: 2287856 711(98+)

دور نگار: 7112287857 (98+)

 راهنمای آدرس1   راهنمای آدرس2

كليه حقوق وب سایت همایش راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار وتلاش در استان فارس محفوظ است.