همایش ملی شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش

شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری همايش:

·        استاندار(رئیس همايش)

·        معاون سیاسی،امنیتی استاندار(نایب رئیس)

·        مشاور امور فرهنگی استاندار

·        مدیر کل بودجه استانداري

·        مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداري

·        مدیر کل امور اجتماعی استانداری

·        رئیس دانشگاه شیراز

·        رئيس بخش مديريت دانشگاه شيراز(دبير علمي همايش)

·        مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي (دبير اجرايي همايش)

·        مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

·        مدیرکل آموزش و پرورش

·        مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت

·        رئیس انجمن مدیران صنایع استان

·        رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان

·        معاون فرهنگی ، اجتماعی شهرداری شیراز

  .       دبیراتاق فکر شورای فرهنگ عموم

تاریخ های مهم:

اطلاعات همایش:

آدرس دبیر خانه همایش

شیراز -خ سمیه- نبش خ شهید حدادی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس -ساختمان شماره 3-معاونت روابط کار

تلفن: 2287856 711(98+)

دور نگار: 7112287857 (98+)

 راهنمای آدرس1   راهنمای آدرس2

كليه حقوق وب سایت همایش راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار وتلاش در استان فارس محفوظ است.