همایش ملی شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش

راهنمای آماده سازی مقاله همایش شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش در استان فارس

نحوه نگارش و ارسال مقالات(دانلود)

نکته اصلی:  مقالات باید در دو قالب تهیه و ارسال شود.(1- قالب عادی"متن کامل مقاله" شامل موارد مشروحه ذیل و 2- قالب"متن کامل مقاله برای داور" که باید بدون هر گونه مشخصات نویسنده باشد.) سپس در زمان ارسال مقاله هر فایل را در مکان خاص خود آپلود نمایید.

مقالات بايد با رعايت قواعد زير تهيه از طریق این وب سایت ارسال شود :

1.مقاله به زبان فارسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی تصحیح گردد.

2. مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

الف: عنوان مقاله حداکثر ده کلمه

ب: نام نویسنده یا نویسندگان (در فایل داور این بند قید نشود)

ج: سمت و سازمان متبوع (در فایل داور این بند قید نشود)

د: e_mail(در فایل داور این بند قید نشود)

ه: حداکثر 6 کلمه به عنوان کلید واژه

و: چکيده اي كه گويای مسئله مورد بحث، سوابق تحقيق، كاربرد و نتيجه باشد (حداکثر 200 کلمه).

ز: مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد.

ح: شرح مقاله و روش تحقيق به‌طوري كه براي محقق بعدي قابل بازسازي باشد.
ت: بند نتيجه كه گويای مزايا و محدوديت‌ها و كاربردهاي تحقيق باشد.

ی: فهرست مراجع و ماخذ

3. ماخذ نويسي در متن و پايان گزارش به شكل زير الزامي است:

شيوه ذكر منبع در درون متن مقاله:  (نام خانوادگي نويسنده، سال، شماره صفحه)

شيوه ذكر منبع در پايان متن مقاله :

الف: مجلات و نشريات

نام نويسنده (نام خوانوادگی، نام)، عنوان مطلب، نام نشريه، شماره جلد، شماره نشريه، سال، صفحه

ب: كتاب‌ها

نام نويسنده، عنوان كتاب ، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال انتشار

4. فايل مقاله باید حداکثر در 20 صفحه(A4)  تهیه و با رعايت نكات زير از طريق سيستم ارسال مقالات در سايت همايش ارسال گردد:

دستورالعمل تايپ

·        برای تايپ مقالات بايد از office 2003‌ و یا Office 2007 در محیط ویندوز استفاده كرد.

·        فاصله خطوط از یکدیگر single  باشد، بین عنوان هر بند و اولین سطر آن یک سطر و بین انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر فاصله باشد.

·        4.فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 2.5 و از پایین 3 سانتی متر و فاصله متن از لبه بالا کاغذ در صفحه اول 8 سانتی متر  و در صفحات دیگر 3 سانتی متر باشد.

 

·        قلم‌هاي مورد استفاده براي بخش‌هاي مختلف مقاله:

قلم فارسی

قلم انگلیسی

بخش مقاله

سیاه 16 در وسط سطر BMitra

Times New Roman 16 Bold

عنوان مقاله

BMitraسیاه 12در وسط سطر

Times New Roman 11 Bold

نام نویسنده،نویسندگان

BMitraسیاه 12در وسط سطر

Times New Roman 11 Bold

سمت و سازمان متبوع

Times New Roman 11 Bold

Times New Roman 11 Bold

E_mail

BMitra   سیاه  12

Times New Roman 11

واژه های کلیدی

BMitra   سیاه  13

Times New Roman 12 Bold

عنوان بندها

BMitra   سیاه11

Times New Roman 10 Bold

زیرنویس ها، جداول ، عکس ها، نمودارها

BMitraمعمولی 11

Times New Roman 10

متن داخل جداول

Times New Roman 11 Bold

Times New Roman 11

فرمول ها و کلمات انگلیسی

BMitraمعمولی 12

Times New Roman 11

متن مقاله

BMitraمعمولی 12

Times New Roman 11

شماره صفحه

پس از آماده شدن مقاله، در وب سایت همایش عضو شده و از میز کار خود در این وب سایت اقدام به ارسال مقاله نمایید. 

نکته اصلی:  مقالات باید در دو قالب تهیه و ارسال شود.(1- قالب عادی"متن کامل مقاله" شامل موارد مشروحه ذیل و 2- قالب"متن کامل مقاله برای داور" که باید بدون هر گونه مشخصات نویسنده باشد.) سپس در زمان ارسال مقاله هر فایل را در مکان خاص خود آپلود نمایید.

ارسال مقاله  

تاریخ های مهم:

اطلاعات همایش:

آدرس دبیر خانه همایش

شیراز -خ سمیه- نبش خ شهید حدادی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس -ساختمان شماره 3-معاونت روابط کار

تلفن: 2287856 711(98+)

دور نگار: 7112287857 (98+)

 راهنمای آدرس1   راهنمای آدرس2

كليه حقوق وب سایت همایش راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار وتلاش در استان فارس محفوظ است.